Kontaktirajte nas i dogovorite termin ispitivanja uređaja. Nakon dobivanja izvješća postupite prema priloženoj uputi.

Postupci za dobivanje dozvole za uporabu uređaja

Zahtjev za rješenje

Cijene postupaka ispitivanja propisane su Naredbom o visini i načinu plaćanja troškova („NN“ broj 91/2006).