Metron Instruments d.o.o. akreditirani je ispitni laboratorij prema HRN EN ISO/IEC 17025 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu potvrde o akreditaciji broj 1086.

HAA 1086

Laboratorij je ovlaštena pravna osoba Ministarstva zdravstva (MZRH) za obavljanje stručnih poslova zaštite od optičkih zračenja sukladno propisanim odredbama Zakona o zaštiti od neionizirajućih zračenja – NN 91/2010 te s Pravilnikom o temeljnim zahtjevima za uređaje koji proizvode optičko zračenje te uvjetima i mjerama zaštite od optičkog zračenja – NN 3/2020.

Rješenje MZ o ovlaštenju

USLUGE

  • mjerenje nekoherentnog optičkog zračenja (UV lampe, solariji, IC uređaji, IC saune, IPL uređaji…)
  • mjerenje snage i energije koherentnih izvora (laseri)
  • ispitivanje sukladnosti uređaja koji proizvode optičko zračenje sa gore navedenom zakonskom regulativom