WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG 


Mjerila tlaka
 • elektronska - pretvornici tlaka
 • elektronska - tlačne sklopke
 • elektronska - digitalni instrumenti
 • mehanička - manometri
 • mehanička - manovakuumometri
 • mehanička - vakuumometri
 • prijenosnici tlaka
Mjerila temperature
 • električna - analogni i digitalni pretvornici temperature
 • električna - otpornički termometri
 • električna - termoparovi
 • električna - digitalni instrumenti
 • električna - temperaturni regulatori
 • električna - temperaturne sklopke
 • mehanička - strojni termometri
 • mehanička - bimetalni termometri
 • mehanička - manometarski termometri
 • zaštitne košuljice
Ispitni i kalibracijski uređaji
 • za tlak - digitalni prijenosni manometri
 • za tlak - kalibratori
 • za tlak - kontroleri
 • za tlak - tlačne vage
 • za temperaturu - digitalni prijenosni termometri
 • za temperaturu - blokkalibratori
 • za temperaturu - kupke
 • za temperaturu - referentni termometri