Metron Instruments d.o.o. akreditirani je umjerni laboratorij prema HRN EN ISO/IEC 17025 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu potvrde o akreditaciji broj 2078.

HAA 2078

USLUGE

  • umjeravanje otporničkih termometara i termoparova s direktnim očitanjem