Budući da umjeravanje nije u zakonom reguliranom području, za mjerila tlaka primjenjuje se preporuka DKD-R 6-1 prema kojoj se i akreditiraju umjerni laboratoriji za tlak.

Ovom preporukom predviđa se period za ponovno umjeravanje i to:

- tlačnih vaga (5 godina)
- mehaničkih manometara r.t. > 0,6 % (2 godine)
- električnih manometara r.t. > 0,5 % od mjernog područja (2 godine)
- pretvornika tlaka s električnim izlazom, r.t > 0,5 % od mjernog područja (2 godine)
- mehaničkih manometara r.t. ≤ 0,6 % (1 godina)
- električnih manometara r.t. ≤ 0,5 % od mjernog područja (1 godina)
- pretvornika tlaka s električnim izlazom, r.t ≤ 0,5 % od mjernog područja (1 godina)

Korisnik ili vlasnik instrumenta smije propisati kraće, ali ne i duže rokove od preporučenih rokova za ponovno umjeravanje što će ovisiti o praćenju kvalitete unutar njegovog sustava.