Ovjerno razdoblje za redovno ovjeravanje mjerila kojima je ovjerno razdoblje označeno ovjernom oznakom u obliku naljepnice počinje teći od prvog dana mjeseca koji slijedi iza mjeseca u kojem je ovjeravanje obavljeno i vrijedi do kraja označenog mjeseca i godine ovjernog razdoblja. (NN 133/2020)

Cijena postupka je propisana Pravilnikom o visini i načinu plaćanja naknade za mjeriteljske poslove koje obavlja Državni zavod za mjeriteljstvo ili ovlašteno tijelo NN 150/2022.